Zarządzanie projektami i zmianą

RainbowBar16px

Zadania projektowe wpisały się na stałe w rzeczywistość naszych organizacji. Są obecne przy wdrażaniu strategii handlowych, pozyskiwaniu nowych klientów czy uruchamianiu inicjatyw i różnorodnych działań organizacyjnych, a także w codziennej pracy zadaniowej i rozliczanej z rezultatu. Często w organizacjach stosuje się rozbudowane metodyki projektowe, których celem jest zapewnienie adekwatnego do skali projektu poziomu kontroli nad ryzykiem i rezultatami projektu.

Na naszych szkoleniach projektowych nie ma teorii naukowych, nudnych wykładów i hipotez, które będziecie Państwo musieli testować na swoich własnych błędach. Wasi pracownicy otrzymają wiedzę praktyczną i sprawdzoną w realnych projektach, dostępną w postaci gotowych do wykorzystania narzędzi pozwalających na szybkie zbudowanie efektywnego i zmotywowanego zespołu:

  • poznają praktyczne podejście do zarządzania zadaniami, czyli co jako liderzy tematu lub koordynatorzy wielu projektów mogą zrobić, by osiągnąć sukces,
  • wyznaczą ramy dla swoich działań - cele, zakres, harmonogram, monitoring, które stworzą stabilny fundament dla menedżerów lub zespołów współpracowników,
  • opanują trudną sztukę efektywnej współpracy nad zadaniami, poznają tajemnice ludzkiej motywacji, których zastosowanie jest kluczowe, gdy realizują swoje projekty,
  • dostaną też gotowe do wykorzystania szablony i metody, które zwiększą o 90% Wasze szanse na dowiezienie rezultatu do końca.

Jeśli nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia wyślij nam zapytanie. Przygotujemy szkolenie dopasowane do Twoich potrzeb.

 

Zarządzanie projektami jest na całym świecie kluczowym elementem sukcesu firm i organizacji. Jednak najczęściej (73%) projekty nie dostarczają oczekiwanych rezultatów. Za główną przyczynę porażek uważa się brak komunikacji i współpracy między kluczowymi...

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z praktyką w zakresie prowadzenia projektów opartych o metodyki zwinne.  

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników szkolenia w zakresie roli przywódczej w projekcie, a w szczególności budowania i zarządzania zespołami, czego rezultatem będzie zwiększenie efektywności zespołów projektowych, którymi...

Celem szkolenia jest  przygotowanie liderów i zespołów projektowych do skutecznego wdrażania zmian organizacyjnych w zakresie skutecznej komunikacji oraz mitygacji ryzyk i oporu przed zmianą.  

Szkolenie Kobieta Project Manager jest przeznaczone dla kobiet - menedżerek i specjalistek, które chcą wzmocnić swoją pozycję zawodową, zwiększyć efektywność działania oraz poprawić komunikację i umiejętność zarządzania zespołami.  

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie strategicznego planowania rozwoju organizacji zgodnie z nadrzędnymi wytycznymi wyższej kadry kierowniczej (lub właścicieli).